Nabídka aktivit pro předškolní děti (5-6 leté)

 

Školní rok 2017-18

 

 

Pondělí: 12.45 – 14.15 hodin

Keramika – práce s hlínou v kouzelné dílně – Sluníčka a Včeličky

p. učitelka Helena Juričáková

 

Hudebně – pohybové činnosti – Ptáčata

p. učitelka Andrea Balcárková

 

 

Úterý: 12.45 – 14.15 hodin

Keramika – práce s hlínou v kouzelné dílně – Ptáčata

p. učitelka Helena Juričáková

 

Hudebně – pohybové činnosti – Sluníčka a Včeličky

p. učitelka Andrea Balcárková

 

 

 

Nadstandartní aktivity pro děti 5 – 6 leté

Středa: 13.30 – 14.15 hodin od října 2017 do května 2018

Angličtina s lektorkou anglického jazyka p. Kertész

 

Čtvrtek: 13.30 – 14.15 hodin od října 2017 do května 2018

Zdravé cvičení s fyzioterapeutkou p. Augustini

 

Aktivity pro předškolní děti nejsou povinné, záleží na individuální potřebě spánku a zájmu dítěte.