Archiv článků

Den s hasiči

Den s hasiči v MŠ   V úterý 26. 9. 2017 od 9.00 – 11. 00 přijedou do MŠ HASIČI S POŽÁRNÍM VOZEM.   Jedná se o „Preventivně výchovný program Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně“   Seznámíme se s práci hasičů, prohlédneme si vybavení požárního vozu a vyzkoušíme si, jak rychle...

Záloha stravné

Záloha na stravné od nových dětí v hotovosti se bude vybírat 18.9.2017 v době od 8.00 do 16.00 hod v kanceláři vedoucí školní jídelny. - V SUTERÉNU MŠ -   Pokud je pro Vás výhodnější zaplatit zálohu na stravné bezhotovostním převodem, pošlete částku 700 Kč na účet Mateřské školy č....

Zvýšení stravného

Oznámení o zvýšení cen stravného   Z důvodu stálého růstu cen potravin se od 1.9.2017 zvyšuje cena stravného o 2,- Kč na den. Dětem do 6 let na 32,- Kč/den a dětem s odloženou školní docházkou na 34,- Kč/den. Zvedněte si prosím v bance limit pro platbu stravného na 800,- Kč. Protože se stravné...

Zpráva pro rodiče nových dětí

Zpráva pro rodiče !   Platby v MŠ jsou tyto:   1) školné – 580,- Kč měsíčně se vybírá zpětně za uplynulý měsíc za děti, které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi, nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto šk. roce půjde k...

Informace ke škol. roku 2017/18

Milé děti a milí rodiče, vítáme Vás po prázdninách v mateřské škole   Jmenné seznamy s počtem dětí navštěvující třídu Broučků, Ptáčat, Sluníček a Včeliček jsou vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ. V každé třídě je počet dětí dle možné kapacity dané třídy a herny. S tím také souvisí pracovní doba...

Povinné předškol. vzdělávání

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání V souvislosti se změnou školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) dochází od 1. 9. 2017 k těmto změnám:   1. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti starší 5...

Montessori ČR

http://www.montessoricongress2017.org/    

Úplata 2017/18

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace   Rozhodnutí ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018   V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším...

Jídelníček

        25. – 29. 9. 2017   Pondělí kukuřičná kaše (7) s perníkem (1,3), čaj, mrkev, jablko pol. ze zeleného hrášku (1,7,9) Kuřecí prsa na kmíně (1,9), rýže, rajčatový salát, ovocný čaj pom. z taveného sýra se šunkou (7), chléb (1,6,7), vitakao (7),...

Informace pro strávníky

  Označení alergenů ve školní jídelně Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých...