Kulturní akce 2017 - 2018

SLAVNOSTI A TRADIČNÍ SPOLEČNÉ AKCE MŠ, DĚTÍ A RODIČŮ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 
 

ZÁŘÍ

- Setkání s rodiči – zahájení nového školního roku schůzkou s rodiči na jednotlivých třídách, program dne, plán kulturních a společných akcí, ukázky práce s montessori materiálem a význam elipsy - Ptáčata - 12. 9. Sluníčka – 13. 9., 14. 9. – Včeličky a Broučci

- Představení v MŠ – „Švec a kouzelné botičky“ – 14. 9. 17 – Společnost Starojicko

- Den mobility – akce na náměstí NJ – 20. 9. 17

- Den s hasiči- 26.9.2017

 

ŘÍJEN

- Oslava výročí Zeměděl. školy 6.10.

- Drakiáda – společná akce s rodiči, pouštění draků, opékání špekáčků na zahradě 12.10.

- Návštěva Záchranné stanice Bartošovice – 3.10.

- Divadlo Koloběžka v MŠ - Houbařská pohádka 30.10.

 

LISTOPAD

- Pracovní dílna – tvořivé dílny s dětmi a rodiči – Sluníčka- 31.10, Včeličky -7.11, Broučci-9.11, Ptáčata-21.11.

- Podzimní muzikohrátky v MŠ – 9.11.

 

PROSINEC

- Mikuláš ve městě a v MŠ

- Vánoční odpoledne s rodiči v jednotlivých třídách- termíny budou upřesněny

- Vánoce v Žerotínském zámku 18.12 a 19.12.