Beseda s učitelkami ZŠ-školní zralost

Informativní schůzka s rodiči a beseda s učitelkami 1. tříd ZŠ

 

V úterý 6. 2. 2018 od 15.15 hodin ve třídě Broučků se uskuteční schůzka s rodiči a beseda s učitelkami 1. třídy ZŠ

Program:

- čerpání příspěvku rodičů za 1. pololetí škol. roku 2017-18

- seznámení s kulturními akcemi a slavnostmi v 2. pololetí školního roku 2017-18

- beseda s učitelkami ZŠ Tyršova, Komenského 66, Komenského 68 na téma školní zralost a zápis do ZŠ

 

Po celou dobu schůzky je provoz ve třídách Sluníčka, Ptáčata a Včeličky zajištěný.

 

Srdečně zveme všechny rodiče