Informace ke škol. roku 2017/18

Milé děti a milí rodiče,

vítáme Vás po prázdninách v mateřské škole

 

Jmenné seznamy s počtem dětí navštěvující třídu Broučků, Ptáčat, Sluníček

a Včeliček jsou vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ.

V každé třídě je počet dětí dle možné kapacity dané třídy a herny. S tím také

souvisí pracovní doba pedagogů ve třídách. Na seznamech jsou uvedena jména

učitelek, které budou s vašimi dětmi celý rok.

Šatny dětí se nachází v přízemí – Broučci, Včeličky, Ptáčata vpravo, Sluníčka

vlevo. Na nástěnkách v šatně jsou vyvěšeny značky se jménem dítěte.

 

V přízemí na nástěnce máme vyvěšený jídelníček, kde se můžete podívat, co

dobrého budou mít děti na svačinky a oběd. Pokud si budete vyzvedávat

dítě po obědě, napište jméno dítěte do tiskopisu pod jídelníčkem, dítě bude mít

před odchodem domů připravenou odpolední svačinku.

 

Nepřítomnost dítěte v MŠ nahlaste dopředu paní učitelce ve třídě nebo ráno

do 8.00 hodin na telefonním čísle: 556 709 495 – z důvodu informovanosti

učitele a odhlášení stravy.

 

Třídy Broučci, Ptáčata, Sluníčka se nachází v 1. poschodí, Včeličky

ve 2. poschodí.

 

Provoz MŠ je od 6.00 – 16.00 hodin.

 

Pravidla provozu:

Ráno od 6.00 hodin se všechny děti scházejí ve třídě u Sluníček.

Broučci mají každý den provoz od 7.15 hodin

Ptáčata - od 7.15 hodin

Včeličky - od 7.30 hodin

Žádáme rodiče, aby přiváděli své děti do MŠ do 8.00 hodin. Z důvodu

bezpečnosti dětí se MŠ uzamyká v 8.15 hodin. Otevřena bude od 12.00 – 12.30

hodin pro rodiče přicházející pro děti po obědě. Odpoledne je vhodná doba

na vyzvedávání dětí z MŠ od 14.30 hodin – v tuto dobu jsou děti po odpolední

svačince. MŠ se uzamyká v 16.00 hodin.

 

Co dítě potřebuje v MŠ

- vhodné oblečení do třídy – tričko, tepláčky, děvčátka zástěrku nebo sukýnku a sportovní oblečení – tričko, legíny, tepláčky na pohybové aktivity v MŠ

- vhodné oblečení na pobyt venku – sportovní oblečení a obuv, gumové holínky, pláštěnku

- pyžamo, papírové kapesníky, zubní kartáček a pastu

- plyšovou hračku na spaní, žádáme rodiče, aby děti do MŠ jiné hračky nenosily

 

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ

- používat toaletu, udržovat čistotu

- spolupracovat při oblékání a svlékání

- umět si říci co chce, co potřebuje

- obouvat obuv

- držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

- pít z hrnečku, ze skleničky

- umět si umýt ruce mýdlem, utřít do ručníku, vyčistit si zuby

- znát své jméno a příjmení

 

Všechny paní učitelky ve třídách jsou kvalifikované pro práci s předškolními

dětmi, mají již vystudovaný nebo studují montessori kurz pro děti 3 – 6 let, jsou

vnímavé, empatické a zkušené. Pomohou Vašemu dítěti, aby příchod do MŠ byl

pro něj příjemný.

 

Těšíme se na Vás