Mobilní planetárium v MŠ

Mobilní planetárium v naší mateřské škole

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 se děti zúčastní zábavně vzdělávacího programu s interaktivním výkladem lektora:

SE ZVÍŘÁTKY DO VESMÍRU

8.45 – 9.30 hodin – třída Broučci a Včeličky

9.35 – 10.20 hodin – třída Ptáčata

10.25 – 11.10 hodin – třída Sluníčka

Cena: 60 Kč na dítě, hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce