Návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ

Návštěva ZŠ Tyršova

 

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 v 10.00 hodin navštívíme s předškolními dětmi 1. třídy v ZŠ Tyršova.

Z MŠ vycházíme v 9.20 hodin. ZŠ navštíví předškolní děti ze třídy Sluníčka, Ptáčata a Včeličky.