Království lesa – po chodníčcích poznání

Žádný popis, žádný obraz, žádná kniha nemůže nahradit opravdové a skutečné pozorování stromu s jeho veškerým životem a okolím, jež se v lese odehrává.A co zde bylo řečeno o stromu v lese, platí o všech jiných věcech, které musí dítě znát jako součásti světa, které však nelze přinést do školy. (M. Montessori: „Od dětství k mládí“ )

    

     Budou se zde učit porozumět přírodě,jejím projevům v souvislostech, naslouchat přírodě, učit se citlivému chování. Zahrada umožní realizovat různé sportovní aktivity dětí. Umožnit dětem relaxaci, pohybové vyžití, aby děti zažívaly pocity kamarádství a pospolitosti. Chceme citlivě využít prostředí kulturní památky a místní přírody a vybudovat zde prostor k obohacení dětí po stránce estetické, prožitkové, které by děti  motivovalo k získávání poznatků, k ověřování vlastních dovedností, aby okusily radost z poznávání a seberealizace.

  • Cílem našeho projektu je umožnit dětem poznávat svět přímým pozorováním, všemi smysly po celý rok, zkvalitnit trávení času v mateřské škole.  

 

Kdo zahradu bude využívat?

  • Všechny děti z Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace,to znamená i z MŠ Beskydská, MŠ Jiráskova, MŠ Smetanovy sady.
  • Zahradu také mohou využívat ZŠ a družiny , a také maminky s dětmi v odpoledních hodinách

 

Na co se můžeme těšit?

  • Na estetické  a funkční průlezky vybízející k pohybu
  • Na hračky a činnosti při kterých budou děti navazovat kontakty s jinými dětmi, na nezvyklé objekty vybízející k poznávání a na estetická zákoutí a přitažlivou zeleň k relaxaci dětí i rodičů.

 

Foto MŠ dnes

 

Tak vypadá naše zahrada dnes a jaká bude za rok ?Tak to se již brzy dočkáme.

Konečně se blíží realizace našeho projektu, který je spolufinancován z ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Jak pokračuje projekt?