MŠ Montessori – šance pro vaše dítě

Náš úspěšný projekt MŠ Montessori – šance pro vaše dítě
Číslo projektu CZ.1.10/3.2.00/05.01256 se v těchto dnech (od 1.5.2014) začal realizovat.
Celkové náklady dosáhnou 8 000 000 ,- Kč. Z 85 % bude financován z prostředků strukturálních fondů  EU ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a 15 % se bude podílet svými prostředky město Nový Jičín.
Na budově MŠ Montessori na Revoluční ulic dojde k rekonstrukci střechy a v místnostech na fotografiích vznikne  nová třída s vybavením pro 15 dětí předškolního věku.