Nabídka aktivit pro předškolní děti (5-6 leté)

Školní rok 2018-19

Pondělí: 12.45 – 14.15 hodin

Výtvarné činnosti a keramika - p. učitelka Helena Juričáková + Jana Vaclová

Úterý: 12.45 – 14.15 hodin

Výtvarné činnosti a keramika - p. učitelka Helena Juričáková + Jana Vaclová

Středa: 12.45 – 14. 15 hodin

Pohybové činnosti + sportovní aktivity Sporťáček s Alešem (10 lekcí) - p. učitelka Bc. Vlaďka Ondruchová + Jana Vaclová

čtvrtek: 12.45 – 14.15 hodin

Hudebně – pohybové činnosti - p. učitelka Bc. Vlaďka Ondruchová + Jana Vaclová

 

Nadstandartní aktivity pro děti 5 – 6 leté

Čtvrtek: 13.30 - 14.15 hodin od října 2018 do května 2019

Angličtina s lektorkou anglického jazyka Hanou Morisovou

 

Aktivity pro předškolní děti nejsou povinné, záleží na individuální potřebě spánku a zájmu dítěte.