Nabídka odpoledních zájmových aktivit

Školní rok 2018-19

Pondělí: 12.45 – 14.15 hodin

Výtvarné činnosti a keramika - p. učitelka Helena Juričáková a Jana Vaclová

Úterý: 12.45 – 14.15 hodin

Výtvarné činnosti a keramika - p. učitelka Helena Juričáková a Jana Vaclová

Středa: 12.45 - 14. 15 hodin

Hudebně - pohybové činnosti, pohybové činnosti v přírodě - p. učitelka Vaďka Ondruchová a Jana Vaclová

Čtvrtek: 12.45 - 14. 15 hodin

Hudebně - pohybové činnosti, pohybové činnosti v přírodě - p. učitelka Vlaďka Ondruchová a Jana Vaclová

 

Nadstandartní aktivity s lektorem (placené aktivity).

Čtvrtek: 13.30 - 14.15 hodin od října 2018 do května 2019

Angličtina s lektorkou anglického jazyka Hanou Morisovou

Aktivity pro předškolní děti nejsou povinné, záleží na individuální potřebě spánku a zájmu dítěte.