Archiv článků

Cvičení Fokus

Cvičení ve Fokusu   V letošním školním roce jsme opět využili nabídku z SVČ Fokus na pohybové aktivity pro děti z mateřských škol. Děti ze Včeliček absolvovaly cvičení v listopadu 2017. Nyní se cvičení zúčastní děti ze třídy Sluníček a Ptáčat.   Termíny: Sluníčka - 4 lekce v úterý od...

Den otevřených dveří

MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace zve všechny rodiče a děti ve středu 18. 4. 2018 v době od 8.00 – 15.30 hodin na Den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat, pohrát si a prohlédnout prostředí našich mateřských škol: MŠ Marie Montessori, Revoluční 52 MŠ Jiráskova 10 MŠ...

Maškarní bál

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI NA MAŠKARNÍ BÁL V MŠ     Den: pondělí 26. 2. 2018 v MŠ od 9.00 – 11.15 hod. Programem provází agentura „ JANA“: - Průvod masek, pohádkové a pohybové hry - Občerstvení: zajišťuje MŠ (ovoce a sladkosti budou zakoupeny z příspěvku rodičů na kulturní akce) -...

Uzavření zahrady

Od 1.11.2017-31.3.2018 je školní zahrada: Království lesa-po chodníčcích poznání pro veřejnost uzavřena. Zahradní vchod do zahrady je v tomto období také uzavřen. Vstup do areálu MŠ je přístupný pouze hlavním vchodem. Celý areál MŠ se uzamyká v 16.00 hodin.

Záloha stravné

Záloha na stravné od nových dětí v hotovosti se bude vybírat 18.9.2017 v době od 8.00 do 16.00 hod v kanceláři vedoucí školní jídelny. - V SUTERÉNU MŠ -   Pokud je pro Vás výhodnější zaplatit zálohu na stravné bezhotovostním převodem, pošlete částku 700 Kč na účet Mateřské školy č....

Zvýšení stravného

Oznámení o zvýšení cen stravného   Z důvodu stálého růstu cen potravin se od 1.9.2017 zvyšuje cena stravného o 2,- Kč na den. Dětem do 6 let na 32,- Kč/den a dětem s odloženou školní docházkou na 34,- Kč/den. Zvedněte si prosím v bance limit pro platbu stravného na 800,- Kč. Protože se stravné...

Zpráva pro rodiče nových dětí

Zpráva pro rodiče !   Platby v MŠ jsou tyto:   1) školné – 580,- Kč měsíčně se vybírá zpětně za uplynulý měsíc za děti, které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi, nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto šk. roce půjde k...

Povinné předškol. vzdělávání

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání V souvislosti se změnou školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) dochází od 1. 9. 2017 k těmto změnám:   1. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti starší 5...

Montessori ČR

https://www.montessoricongress2017.org/    

Úplata 2017/18

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace   Rozhodnutí ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018   V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším...