Archiv článků

Vánoční fotografování dětí v MŠ

Vánoční fotografování dětí v MŠ Vážení rodiče, Fotosaloon V. D. v Novém Jičíně Vám nabízí vánoční fotografování dětí.  Pokud budete mít zájem o fotografování dítěte, napište se do seznamu, který je vyvěšen v šatně každé třídy. Fotografování přihlášených dětí se uskuteční: ve...

Podzimní tvořivé dílny

Podzimní tvořivé dílny s dětmi a rodiči v mateřské škole Milí rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti na tvořivé odpoledne do mateřské školy.  Pracovní dílny se uskuteční v jednotlivých třídách: Ptáčata: čtvrtek 25. 10. od 14.30 hodin Včeličky: čtvrtek 25. 10. od 14.30...

Strom života "Nemocnice na kolech"

Strom života „Nemocnice na kolech“   Děti se formou pohádky seznámí s tím, k čemu slouží, jak funguje mobilní hospic, proč je důležitý. Součástí programu je  návštěva Pohádkového sklepení Strašidýlek z Poodří a kreativní dílna, ve které si děti budou moci vyrobit...

Podzimní výstava draků

Děkujeme všem dětem a rodičům za krásnou podzimní výstavu plnou zajímavých, veselých, barevných dráčků a draků.Výstava potrvá do konce týdne a v pátek si děti mohou své dráčky odnést domů.

Záloha na stravné 2018/19

Záloha na stravné – za nové děti šk. rok 2018/2019 Jednorázovou zálohu na stravné je možné zaslat bezhotovostně na číslo účtu 86-6356820277/0100 a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte.Pokud nemáte možnost bezhotovostní platby bude zálohy v hotovosti vybírat vedoucí školní jídelny v suterénu...

provoz ve třídách od září 2018

Organizace dne v jednotlivých třídách 1. třída Broučci: od 6.00 do 7.00 hodin se děti z Broučků scházejí ve třídě u Sluníček. Provoz ve třídě u Broučků začíná od 7.00 hodin do 12.15 hodin. Na odpočinek, odpolední hry a činnosti jsou děti rozděleny do třídy Sluníčka, Ptáčata a Včeličky...

ŠKOLNÍ ZAHRADA

  Milí rodiče, školní zahrada: Království lesa – po chodníčcích poznání je v období od 1. 9. 2018 – 31. 10. 2018 otevřena pro Vás, Vaše děti a také pro veřejnost. Vždy od pondělí do pátku v době od 15.00 – 18.00 hodin. Na obou vchodech do zahrady je vyvěšen provozní řád....

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů v MŠ Sady Nový Jičín Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech - vedení dokumentace školy, personální a mzdová dokumentace a propagace školy Na školu je...

Zpráva pro rodiče nových dětí

Zpráva pro rodiče nových dětí  Platby v MŠ jsou tyto: 1) školné – 590,- Kč měsíčně se vybírá zpětně za uplynulý měsíc za děti, které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi, nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto šk. roce půjde k...

Povinné předškol. vzdělávání

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání V souvislosti se změnou školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) dochází od 1. 9. 2017 k těmto změnám:   1. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti starší 5...