Archiv článků

INFORMACE O PROVOZU mš v prosinci 2018

Informace o provozu MŠ v prosinci 2018   MŠ bude uzavřena  období od 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019. Provoz MŠ začíná ve středu 2. 1. 2019. Žádáme rodiče, aby z organizačních důvodů nahlásili docházku svého dítěte do MŠ v pátek 21. 12. 2018  a ve středu 2. 1....

Vánoce v MŠ

Vánoční setkání s rodiči v mateřské škole   Milí rodiče, srdečně Vás zveme do mateřské školy na společné vánoční setkání, které se skuteční v jednotlivých třídách: u Včeliček v úterý 11. 12. 2018 V 15.15 hodin u Broučků ve středu 12. 12. 2018 v 15.15 hodin u...

Záloha na stravné 2018/19

Záloha na stravné – za nové děti šk. rok 2018/2019 Jednorázovou zálohu na stravné je možné zaslat bezhotovostně na číslo účtu 86-6356820277/0100 a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte.Pokud nemáte možnost bezhotovostní platby bude zálohy v hotovosti vybírat vedoucí školní jídelny v suterénu...

provoz ve třídách od září 2018

Organizace dne v jednotlivých třídách 1. třída Broučci: od 6.00 do 7.00 hodin se děti z Broučků scházejí ve třídě u Sluníček. Provoz ve třídě u Broučků začíná od 7.00 hodin do 12.15 hodin. Na odpočinek, odpolední hry a činnosti jsou děti rozděleny do třídy Sluníčka, Ptáčata a Včeličky...

ŠKOLNÍ ZAHRADA - zimní období

  Vážení rodiče, školní zahrada: Království lesa – po chodníčcích poznání je v období od 1.11. 2018 – 31. 3. 2019 uzavřena. Celý areál (MŠ i zahrada) se zamyká v 16.00 hodin.     

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů v MŠ Sady Nový Jičín Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech - vedení dokumentace školy, personální a mzdová dokumentace a propagace školy Na školu je...

Zpráva pro rodiče nových dětí

Zpráva pro rodiče nových dětí  Platby v MŠ jsou tyto: 1) školné – 590,- Kč měsíčně se vybírá zpětně za uplynulý měsíc za děti, které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi, nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto šk. roce půjde k...

Povinné předškol. vzdělávání

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání V souvislosti se změnou školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) dochází od 1. 9. 2017 k těmto změnám:   1. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti starší 5...

Montessori ČR

https://www.montessoricongress2017.org/    

Úplata 2018/19

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace   Rozhodnutí ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a...