Archiv článků

PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY

  Všem dětem přejeme krásné, slunečné prázdniny  a rodičům příjemné prožití letní dovolené.   Zaměstnanci MŠ                                                ...

ŠKOLNÍ ZAHRADA

V období letních prázdnin od 1.7. - 31.8. 2018 je školní zahrada pro veřejnost uzavřena, celý areál MŠ se uzamyká v 16.00 hodin.

Malování v MŠ a provoz o prázdninách

Provoz v MŠ o prázdninách 2018 a malování v prostorách MŠ   V období od 2. 7. – 13. 7. 2018 (5. 7. a 6. 7. - státní svátek, MŠ je uzavřena) se bude malovat celé první patro MŠ (třídy a herny: Broučci, Ptáčata a Sluníčka), postupně šatny dětí schodiště a vestibul. Provoz bude od...

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů v MŠ Sady Nový Jičín Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech - vedení dokumentace školy, personální a mzdová dokumentace a propagace školy Na školu je...

Přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu

Informace pro rodiče o přerušení provozu MŠ M. Montessori v měsíci červenci a srpnu 2018   MŠ Marie Montessori bude uzavřena v období: od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018.   V období od 6. 8. – 17. 8. 2018 mohou rodiče na základě žádosti podané na ředitelství MŠ, umístit své dítě na MŠ...

Záloha stravné

Záloha na stravné od nových dětí v hotovosti se bude vybírat 18.9.2017 v době od 8.00 do 16.00 hod v kanceláři vedoucí školní jídelny. - V SUTERÉNU MŠ -   Pokud je pro Vás výhodnější zaplatit zálohu na stravné bezhotovostním převodem, pošlete částku 700 Kč na účet Mateřské školy č....

Zvýšení stravného

Oznámení o zvýšení cen stravného   Z důvodu stálého růstu cen potravin se od 1.9.2017 zvyšuje cena stravného o 2,- Kč na den. Dětem do 6 let na 32,- Kč/den a dětem s odloženou školní docházkou na 34,- Kč/den. Zvedněte si prosím v bance limit pro platbu stravného na 800,- Kč. Protože se stravné...

Zpráva pro rodiče nových dětí

Zpráva pro rodiče !   Platby v MŠ jsou tyto:   1) školné – 580,- Kč měsíčně se vybírá zpětně za uplynulý měsíc za děti, které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi, nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto šk. roce půjde k...

Povinné předškol. vzdělávání

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání V souvislosti se změnou školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) dochází od 1. 9. 2017 k těmto změnám:   1. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti starší 5...