Pomůcky Montessori

Pomůcky ze všech oblastí jsou lákavě uspořádány v nízkých otevřených policích. Děti mají přístup k pomůckám při volné činnosti, mohou si vybrat, co se jim líbí, a mohou pracovat s pomůckou, dokud vzbuzuje jejich zájem. Když ukončí práci s určitou pomůckou, vrátí ji na polici, odkud ji vzaly. Pomůcky samy vyzývají k aktivitě. Jsou mezi nimi poutavé soubory geometrických těles, skládačkových map s úchyty, barevných korálků, kovových geometrických útvarů a různých speciálních tyčí a kostek.

Když dítě pracuje s pomůckami, může samo přijít na chyby. Nezapadá - li nějaká část nebo je navíc, dítě snadno zpozoruje omyl a není tu potřebná "oprava" ze strany dospělého. Dítě je schopno řešit problémy samo a tím získává nezávislost, analytické myšlení a uspokojení z dokonalého výsledku. Tak jak dítě pokračuje v objevování, pomůcky se navzájem doplňují a navazují na sebe.