Jazyk

- od mluveného k psanému

Třída školky Montessori klade důraz na mluvený jazyk jako na základ všech lingvistických výrazů. V rámci celého prostředí Montessori dítě slyší a používá přesný slovník pro všechny aktivity. Pomůcky psaného jazyka představí dítěti nejprve písmena abecedy a jejich znění, což mu umožní začít se vyjadřovat písmeny. Pomocí pohyblivé abecedy může dítě brzy začít vytvářet slova, věty a celé příběhy.

Když se necháme vést dětskou zvědavostí, práce s jazykem (čtení, psaní) se může rozšířit na výzkum v oblasti vědy a společenských studií. Obrázky s názvoslovím umožňují dětem poznávat novou slovní zásobu, která se váže k rostlinám a zvířatům - ryba, obojživelník, plaz, pták, savec atd.

Mapy, vlajky, modely forem souše a vody umožňují dětem zkoumat světadíly a oceány, lidi a jejich zvyky a vedou je k tomu, aby si vážily lidského společenství s jeho bohatou různorodostí. Děti zjistí, že pomocí čtení a psaní mohou prozkoumávat kterékoliv časové období nebo místo.