Matematika

- od konkrétního k abstraktnímu 

Děti předškolního věku mají od přírody matematickou mysl. 

Konkrétní matematické pomůcky Montessori umožní těmto smyslovým průzkumníkům nastoupit matematickou cestu od konkrétního k abstraktnímu prostřednictvím manipulace s těmito pomůckami, experimentování a vynalézavosti.

 Tyče, vřeténka, kartičky, korálky, kostky a počítadla jsou jen některé z pomůcek symbolizujících abstraktní matematické pojmy. Dítě se nejen naučí počítat, ale pochopí pojem "kolik", protože drží pojem "množství" ve svých rukou. Podobně je pomocí konkrétního materiálu schopno vykonávat operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Už v útlém věku se dítě seznámí s možnostmi zapamatování si faktů.

Tak jako všechny pomůcky Montessori i matematické pomůcky při stupňování složitosti vycházejí jedna z druhé tak, aby dítě při jejich používání prožívalo nadšení z objevování jako součást přirozeného vývoje.