Umění a hudba

- začlenění do připraveného prostředí

Umělecké a hudební materiály jsou začleněny do "připraveného prostředí" jako součást každodenní aktivity dětí. K dispozici jsou různé pomůcky jako pastelky, křídy, vodové barvy, modelovací hmota, textilie a různé druhy papíru. Je tu příležitost zazpívat si, zatancovat, zabubnovat, zahrát si na hudební nástroje, pohybovat se v rytmu a dokonce zkomponovat píseň.

Umění a hudba se nachází všude okolo nás a Montessori výuka dovoluje dítěti, aby vnímalo umění jako přirozenou součást fyzického světa.