Smyslový materál

senzorický materiál - objevování světa

 

 "Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výuka, která připravuje na správné vnímání všech odlišných detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování. Pomáhá nám z vnějšího světa získávat materiál pro naši představivost.

Marie Montessori

 

  

Svět je barva, velikost, rozsah, tvar, forma, zvuk, dotyk, chuť  a vůně. Děti žijí ve světě smyslových vjemů, a aby mohly pokračovat v tvořivé úloze rozvoje, potřebují zhodnotit a vyjádřit získané dojmy. Smyslové pomůcky Montessori jim prostřednictvím zraku, hmatu, sluchu, chuti, a čichu umožní objasnit a zhodnotit jejich svět a porozumět mu.

Pojmy dlouhý a krátký vnímají například pomocí červených tyčí různé délky. Podobně drsné a hladké rozeznávají dotykem drsného smirkového papíru a hladkého papíru.

Senzorické pomůcky Montessori působí přímo na aktivní smyslové "antény" malého dítěte a tím se učení stává přirozeným výsledkem touhy objevovat.