"Předměty, které obklopují dítě, by měly vypadat spolehlivě a atraktivně a "dětský dům" by měl být hezký a příjemný až do nejmenších detailů.... Je možné říci, že existuje téměř matematický vztah mezi krásou okolí a aktivitou dítěte. Mnohem ochotněji bude dítě objevovat v půvabném prostředí, než v chaotickém."

Marie Montessori

 

Třídu školky Montessori tvoří děti rozličného věku. Ve společnosti dětí různého věku se učí jedno od druhého a navzájem se inspirují. Mladší děti pozorují starší, a mají tak možnost podívat se dopředu a vidět, co následuje. Starší děti mají příležitost upevnit své vědomosti tím, že se o ně podělí s mladšími dětmi. Při neustálém vzájemném vlivu se děti učí přebírat odpovědnost za sebe a jedno za druhé. Učí se vycházet s dětmi různého věku a různých schopností, respektovat práci a pracovní prostor ostatních a být vůči sobě zdvořilé. Učí se omluvit se, navzájem se zdravit a slušně vyjádřit své požadavky. Aktivně se podílejí na udržování pořádku ve třídě tím, že odkládají pomůcky na příslušné místo, aby byly připraveny pro další dítě. Stručně řečeno, třída se stává rozkvétající společností, kde se s dětmi zachází s respektem a vážností a děti se chtějí chovat vůči ostatním se stejnou úctou a vážností.