připravené prostředí

Podle představy doktorky Montessori je připravené prostředí utvořeno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se maximálně nezávisle.

Třída školky Montessori je "obývací místnost" pro děti. Všechen nábytek je přizpůsoben výšce dětí a všechny materiály mají rozměry vyhovující fyzickým rozměrům dětí předškolního věku. Prostor je rozdělen do čtyř odlišných oblastí: praktický život, senzorický materiál, matematika a jazyk. Přestože všechny tyto oblasti jsou součástí učebních osnov, je důležité si zapamatovat, že žádný předmět se neučí izolovaně.