Kulturní akce 2017 - 2018

SLAVNOSTI A TRADIČNÍ SPOLEČNÉ AKCE MŠ, DĚTÍ A RODIČŮ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 
 
ZÁŘÍ
- Setkání s rodiči – zahájení nového školního roku schůzkou s rodiči na jednotlivých třídách, program dne, plán kulturních a společných akcí, ukázky práce s montessori materiálem a význam elipsy - Ptáčata - 12. 9. Sluníčka – 13. 9., 14. 9. – Včeličky a Broučci
- Představení v MŠ – „Švec a kouzelné botičky“ – 14. 9. 17 – Společnost Starojicko
- Den mobility – akce na náměstí NJ – 20. 9. 17
- Den s hasiči- 26.9.2017
 
ŘÍJEN
- Oslava výročí Zeměděl. školy 6.10.
- Drakiáda – společná akce s rodiči, pouštění draků, opékání špekáčků na zahradě 12.10.
- Návštěva Záchranné stanice Bartošovice – 3.10.
- Divadlo Koloběžka v MŠ - Houbařská pohádka 30.10.
 
LISTOPAD
- Pracovní dílna – tvořivé dílny s dětmi a rodiči – Sluníčka- 31.10, Včeličky -7.11, Broučci-9.11, Ptáčata-21.11.
- Podzimní muzikohrátky v MŠ – 9.11
 - Fokus- pohybové aktivity a základy atletiky (třída Včeličky 6.11-4.12) 
- Vánoční fotografování dětí v MŠ 14.11 od 8.00hodin
 
 
PROSINEC
- Mikuláš ve městě a v MŠ- 5.12.
- Vánoční odpoledne s rodiči v jednotlivých třídách- Broučci: 11.12.2017 v 15.15 hodin, Sluníčka 13.12.2017 v 15.15         hodin, Včeličky 14.12. 2017 v 15.15 hodin, Ptáčata 19.12.2017 v 15.15 hodin.
- Vánoce v Žerotínském zámku 14.12., 18.12., 19.12.
-  Návštěva ZŠ v MŠ- děti z Montessori třídy navštíví naší školku. 
 
 
LEDEN 
- Týden hraček v MŠ od 2.1-5.1.2018 
 - Mobilní planetárium v MŠ - Se zvířátky do vesmíru 18.1.2018
 
 
 
ÚNOR 
 - Beseda s rodiči a učitelkami ZŠ (Tyršova, Komenského 66, Komenského 68). Téma: Školní zralost  6.2.2018            15.15hodin.
 - Návštěva předškolních dětí v ZŠ Tyršova- Montessori třídách- 8.2.2018 od 10.00 hodin 
 - Maškarní bál v MŠ se uskuteční v pondělí 26.2 od 9.00 -11.30 hodin v naší MŠ.