Kulturní akce 2018 - 2019

Plán kulturních a sportovních akcí v MŠ

Září

- Setkání s rodiči – zahájení nového školního roku schůzkou s rodiči na jednotlivých třídách, program dne, plán kulturních a společných akcí, ukázky práce s montessori materiálem a význam elipsy: Sluníčka – 11. 9., Ptáčata - 18.9., Včeličky a Broučci - 14.9. Setkání se uskuteční ve všech třídách od 15.15 hodin.

- Představení v MŠ – „Malí medvědi, co o podzimu nic nevědí“ – 14. 9. 17 – Divadlo Koloběžka.

- Den mobility na náměstí - 18.9. od 10.00 - 11.00 hodin.

- Výlety po okolí - informace v jednotlivých třídách.

Říjen

Výstava draků v MŠ s názvem "Není drak jako drak" - dračí výrobky dětí a rodičů vystavíme v šatnách dětí.

- Drakiáda - společná akce rodičů, dětí a MŠ -  středa 3.10. od 15.15 hodin - pouštění draků na louce u Svojsíkové aleje a opékání špekáčků na školní zahradě.

- Výlet do Kunínského zámku - 3.10.2018

- Strom života "Nemocnice na kolečkách" - návštěva pohádkového sklepení "Strašidýlka z Poodří", kreativní dílna a beseda: jak funguje a k čemu slouží mobilní hospic. Akce se zúčastní Sluníčka - 25.10., Včeličky - 26.10., Ptáčata - 31.10. vždy od 9.00 - 11.00 hodin.

- Podzimní tvořivé dílny s dětmi a rodiči v MŠ - na jednotlivých třídách - Ptáčata a Včeličky - 25.10., Broučci - 31.10., Sluníčka - 1.11. od 14.30 hodin.

Listopad

- Vánoční fotografování dětí v MŠ 8. 11. od 8.00 - 10.00 hodin - Fotosaloon Nový Jičín

- Sběr papíru v MŠ - 29. 11. OD 6.00 - 16.00 hodin 

- Návštěva městské knihovny - vrácení půjčených knížek a zapůjčení nových - četba na pokračování v jednotlivých třídách.

Prosinec

- Den s Mikulášem - 5. 12. od 9. 00 hodin půjdeme s dětmi na náměstí, Mikuláš se svou družinou navštíví MŠ od 11. 00 - 13.00 hodin.

- Vánoční setkání v MŠ se uskuteční v jednotlivých třídách - Včeličky: 11.12., Broučci: 12. 12., Ptáčat: 13.12., Sluníčka: 18.12.

- Uzavření MŠ - od 24. 12. 2018 - 1.1.2019, provoz v MŠ od 2. 1. 2019

Leden

- Týden hraček v MŠ.

- Zimní radovánky v MŠ - poslech pohádky, pohybové aktivity, tanec - divadelní skupina z Gymnázia NJ. 

- Sporťáček s Alešem - sportovní centrum navštíví děti ze třídy Sluníčka 14. 1. a 4. 2., Ptáčata 21. 1. a 11. 2., Včeličky 28. 1. a 18. 2. od 10.00 - 11.00 hodin.

- Návštěva loutkového divadla v Ostravě - 31. 1. pohádka Hrnečku vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku, odjezd z NJ v 7.30 hodin, návrat do MŠ 12.00 hodin.

Únor 

Maškarní bál v MŠ - 7. 2. od 9.00 - 11.00 hodin, programem provází Fokus, občerstvení, tombola ve spolupráci s rodiči. 

-  Schůzka s rodiči a beseda s učitelkami ZŠ Tyršova, Komenského 66, Komenského 68, Jubilejní  - 13. 2. od 15.15 hodin.

 - Návštěva ZŠ Tyršova - předškolní děti navštíví třídy s Montessori výukou dne 19. 2. od 10.00 - 11.00 hodin.

Březen

- Mobilní planetárium v MŠ - interaktivní program: Život stromů - 14. 3. 

- Návštěva Beskydského divadla - Pohádky ovčí babičky - 25. 3. 

- Plavecká výuka pro přihlášené předškolní děti - od 26. 3. - 28. 5., vždy v úterý od 8.00 - 9.10 hodin.

Duben

- Den otevřených dveří v MŠ - 2. 4. od 8.00 - 15.30 hodin

- Zápis do 1. tříd ZŠ - 4. 4. 

- Návštěva Stromu života: program: Velikonoční tradice: Sluníčka 11. 4., Broučci a Včeličky 12. 4., Ptáčata 15. 4.

- Jarní tvořivé dílny v jednotlivých třídách: Sluníčka 9. 4., Ptáčata a Včeličky 16. 4., Broučci - středa 17.4.

- Fotografování dětí na tablo ( předškolní děti, které nastoupí 1.9. 2019 do 1. třídy ZŠ) - čtvrtek 25.4.

- Den Země na náměstí NJ - 26. 4. 

- Čarodějnická slavnost v MŠ - 29. 4. 

Květen

- Zápis do MŠ - 2. 5. od 8.00 - 16.00 hodin.

- Hasiči na náměstí - 10. 5. 

- Zahradní párty - Den rodiny  - 21. 5. průběžně od 14.30 hodin. Tvořivá dílna pro rodiče a děti, opékání ěpekáčků na školní zahradě.

- Sportovní hry pro budoucí fotbalisty (stadion v NJ) 28. 5. od 9.00 - 11.00 hodin

- Dětský svět - Svět techniky - Ostrava - 31. 5. 

Červen

- Fotografování dětí na závěr školního roku - 4. 6 od 8.30 hodin na školní zahradě

- Den bez úrazu na náměstí NJ - 5. 6.

- Zahradní slavnost - rozloučení se školáky, Balonkový klaun - 13. 6. od 15.15 hodin

- Sportovní odpoledne s Fokusem  na stadioně NJ - 18. 6. OD 9.00 hodin

- Schůzka s rodiči nově přijatých dětí na školní rok 2019-20 - 17. 6.

- Pěvecká zkouška ve Fokusu - 27. 6. od 9.30 hodin

- Vítání prázdnin na náměstí - 28. 6. od 15.30 hodin