Kulturní akce 2018 - 2019

Slavnosti a tradiční společné akce MŠ, dětí a rodičů

Září

- Setkání s rodiči – zahájení nového školního roku schůzkou s rodiči na jednotlivých třídách, program dne, plán kulturních a společných akcí, ukázky práce s montessori materiálem a význam elipsy: Sluníčka – 11. 9., Ptáčata - 18.9., Včeličky a Broučci - 14.9. Setkání se uskuteční ve všech třídách od 15.15 hodin.

- Představení v MŠ – „Malí medvědi, co o podzimu nic nevědí“ – 14. 9. 17 – Divadlo Koloběžka.

- Den mobility na náměstí - 18.9. od 10.00 - 11.00 hodin.

- Výlety po okolí - informace v jednotlivých třídách.

Říjen

-  Výstava draků v MŠ s názvem "Není drak jako drak" - dračí výrobky dětí a rodičů vystavíme v šatnách dětí.

- Drakiáda - společná akce rodičů, dětí a MŠ -  středa 3.10. od 15.15 hodin - pouštění draků na louce u Svojsíkové aleje a opékání špekáčků na školní zahradě.

- Výlet do Kunínského zámku - 3.10.2018

- Strom života "Nemocnice na kolečkách" - návštěva pohádkového sklepení "Strašidýlka z Poodří", kreativní dílna a beseda: jak funguje a k čemu slouží mobilní hospic. Akce se zúčastní Sluníčka - 25.10., Včeličky - 26.10., Ptáčata - 31.10. vždy od 9.00 - 11.00 hodin.

- Podzimní tvořivé dílny s dětmi a rodiči v MŠ - na jednotlivých třídách - Ptáčata a Včeličky - 25.10., Broučci - 31.10., Sluníčka - 1.11. od 14.30 hodin.

Listopad

- Vánoční fotografování dětí v MŠ 8. 11. od 8.00 - 10.00 hodin - Fotosaloon Nový Jičín

- Sběr papíru v MŠ - 29. 11. OD 6.00 - 16.00 hodin 

- návštěva městské knihovny  - vrácení půjčených knížek a zapůjčení nových  - četba na pokračování v jednotlivých třídách

Prosinec

- Den s Mikulášem - 5. 12. od 9. 00 hodin půjdeme s dětmi na náměstí, Mikuláš se svou družinou navštíví MŠ od 11. 00 - 13.00 hodin

- Vánoční setkání v MŠ se uskuteční v jednotlivých třídách - Včeličky: 11.12., Broučci:  12. 12., Ptáčat: 13.12., Sluníčka: 18.12.

- Uzavření MŠ - od 24. 12. 2018 - 1.1.2019, provoz v MŠ od 2.1.2019

Leden

- Týden hraček 

- Zimní radovánky v MŠ - poslech pohádky, pohybové aktivity, tanec - divadelní skupina z Gymnázia NJ 

- Sporťáček s Alešem - Sluníčka 14.1. a 4.2., Ptáčata 21.1.a 11.2., Včeličky 28.1. a 18.2. od 10.00 - 11.00 hodin

- Návštěva loutkového divadla v Ostravě - 31.1. - informace budou upřesněny 

Ůnor 

-  Maškarní bál v MŠ - 7.2. od 9.00 - 11.00 hodin, cena 30Kč - hrazeno z příspěvku rodičů 

-  Schůzka s rodiči a beseda s učitelkami ZŠ Tyršova, Komenského 66, Komenského 68, Jubilejní  - 13. 2. od 15.30 hodin

 - Návštěva ZŠ Tyršova - předškolních děti navštíví ZŠ Tyršova třídy Montessori 19. 2. od 10.00 - 11.00 hodin