Kulturní akce 2018 - 2019

Slavnosti a tradiční společné akce MŠ, dětí a rodičů

Září

- Setkání s rodiči – zahájení nového školního roku schůzkou s rodiči na jednotlivých třídách, program dne, plán kulturních a společných akcí, ukázky práce s montessori materiálem a význam elipsy: Sluníčka – 11. 9., Ptáčata - 18.9., Včeličky a Broučci - 14.9. Setkání se uskuteční ve všech třídách od 15.15 hodin.

- Představení v MŠ – „Malí medvědi, co o podzimu nic nevědí“ – 14. 9. 17 – Divadlo Koloběžka.

- Den mobility na náměstí - 18.9. od 10.00 - 11.00 hodin.

- Výlety po okolí - informace v jednotlivých třídách.

Říjen

-  Výstava draků v MŠ s názvem "Není drak jako drak" - dračí výrobky dětí a rodičů vystavíme v šatnách dětí.

- Drakiáda - společná akce rodičů, dětí a MŠ -  čtvrtek 4.10. od 15.15 hodin - pouštění draků na louce u Svojsíkové aleje a opékání špekáčků na školní zahradě.

- Výlet do Kunínského zámku - 3.10.2018