Bludička

V měsíci dubnu s dětmi navštívíme farmu s hospodářskými zvířaty „BLUDIČKU“

 

„Ptáčata“ : středa 18. 4. 2018

„Sluníčka“ : čtvrtek 19. 4. 2018

„Včeličky“ A „Broučci“ : čtvrtek 26. 4. 2018

 

Z MŠ vycházíme v 8.45 hodin - akce se koná za příznivého počasí, pokud bude pršet, objednáme jiný termín návštěvy.

Zpět do mateřské školy se vrátíme v 11. 30 hodin na oběd.

 

S sebou do batůžku:

- malou svačinku a pití

- usušený chléb a mrkev pro zvířátka

 

Cena: 50Kč/ dítě – hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce