Maškarní bál

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI

NA MAŠKARNÍ BÁL V MŠ

 

 

Den: pondělí 26. 2. 2018 v MŠ od 9.00 – 11.15 hod.

Programem provází agentura „ JANA“:

- Průvod masek, pohádkové a pohybové hry

- Občerstvení: zajišťuje MŠ (ovoce a sladkosti budou zakoupeny z příspěvku rodičů na kulturní akce)

- Tombola: připravujeme ve spolupráci s rodiči.

Žádáme rodiče o pomoc při vytváření tomboly zakoupením malého dárku v hodnotě asi 60 Kč (například: PASTELKY, OMALOVÁNKY, FIXY, SLADKOST, HRAČKA…).

Zabalené dárky v průhledném obalu, aby si je děti mohly prohlédnout, můžete předat p. učitelce ve třídě (do pátku 23. 2.).

Tombola bude vystavena v 1. patře a každé dítě vyhrává jednu cenu.

 

Cena za program: 70 Kč na dítě - hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce.