Návštěva městské knihovny

Návštěva městské knihovny

 

Během letošního školního roku navštívíme několikrát městskou knihovnu. 

S dětmi si zapůjčíme knížky, které si společně prohlédneme a přečteme.

Termín první návštěvy:

Sluníčka - 13. 9. od 10.00 – 11. 00 hodin

Ptáčata – 20. 9. od 10. 00 – 11. 00 hodin

Včeličky – 21. 9. od 10.00 – 11. 00 hodin