Návštěva předškoláků v mONTESSORI TŘÍDÁCH ZŠ

Návštěva ZŠ Tyršova

V ÚTERÝ 19. 2. 2019 v 10.00 hodin navštívíme s předškolními dětmi ( ze třídy Sluníčka, Ptáčata a Včeličky) Montessori třídy v ZŠ Tyršova. Z MŠ vycházíme v 9.20 hodin. Děti se seznámí s prostředím ZŠ, s pedagogy a zúčastní se společné činnosti na elipse.