Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů v MŠ Sady Nový Jičín

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech

- vedení dokumentace školy, personální a mzdová dokumentace a propagace školy

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS wevzbe3, emailem na adrese ms-sady@seznam.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Sady Revoluční 52 Nový Jičín 741 01. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Andrea Přečková, tel. 556 709 495, email: ms-sady@seznam.cz, k zastižení v kanceláři školy v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin.