provoz ve třídách od září 2018

Organizace dne v jednotlivých třídách

  • 1. třída Broučci: od 6.00 do 7.00 hodin se děti z Broučků scházejí ve třídě u Sluníček. Provoz ve třídě u Broučků začíná od 7.00 hodin do 12.15 hodin. Na odpočinek, odpolední hry a činnosti jsou děti rozděleny do třídy Sluníčka, Ptáčata a Včeličky dle vyvěšeného seznamu v šatně. Malí Broučci si pozvolna zvykají na třídu s většími dětmi, kterou budou navštěvovat v příštím roce.
  • 2. třída Ptáčata: od 6.00 do 7.30 hodin se děti z Ptáčat scházejí ve třídě u Sluníček. Provoz ve třídě u Ptáčat začíná od 7.30 hodin a končí v 16.00 hodin.
  • 3. třída Sluníčka: ráno od 6.00 hodin se děti scházejí ve třídě u Sluníček. Provoz třídy je do 15.45 hodin. Od 15.45 – 16.00 hodin budou děti ve třídě u Ptáčat.
  • 4 třída Včeličky: ráno od 6.00 hodin se děti ze Včeliček scházejí ve třídě u Sluníček. Provoz ve třídě u Včeliček začíná od 7.30 hodin, provoz třídy končí:        sudý týden                               lichý týden

pondělí:  15.30                             15.30

  úterý:      15.00                              15.30

  středa:     15.30                            15.30

  čtvrtek:    15.00                            15.30

                                                                             pátek:     15.00                              15.30

  • Od uvedeného času budou Včeličky rozděleny do třídy Sluníčka a Ptáčata – dle seznamu vyvěšeného na nástěnce. Provoz u Ptáčat je do 16.00, u Sluníček do 15.45 hodin, poté budou děti do 16.00 hodin ve třídě u Ptáčat.
  • Žádáme rodiče, aby přiváděli své děti do MŠ do 8.00 hodin. Z důvodu bezpečnosti dětí se ráno MŠ uzamyká v 8.15 hodin. Otevřena bude od 12.00 – 12.30 hodin pro rodiče přicházející pro děti po obědě. Odpoledne je vhodná doba na vyzvedávání dětí z MŠ od 14.30 hodin (po odpolední svačince). MŠ se uzamyká v 16.00 hodin.
  • Slučování dětí z více tříd dochází v období, kdy je počet dětí v MŠ snížený z důvodu nemoci nebo v období prázdninového provozu. Rodiče o této skutečnosti budou vždy informováni na nástěnce v šatně nebo na vstupních dveřích MŠ.
  • Nepřítomnost dítěte v MŠ nahlaste dopředu paní učitelce ve třídě nebo ráno do 8.00 hodin na telefonním čísle: 732503651 – z důvodu informovanosti učitele a odhlášení stravy. Pokud si vyzvednete dítě po obědě, napište jméno dítěte do seznamu pod vyvěšený jídelníček.
  • Bližší informace Vám poskytnou pedagogové ve třídách.