SBĚR PAPÍRU V MŠ

Sběr papíru v naší mateřské škole

Vážení rodiče,

2x ročně (podzim, jaro) uspořádáme ve spolupráci se společností PARTR spol. s. r. o. sběr papíru v naší

mateřské škole.

Ve čtvrtek 29. 11. od 6.00 – 16.00 hodin (pouze 1 den) bude na školní zahradě přistaven zdarma kontejnér,

kde rodiče s dětmi mohou nosit nasbíraný papír z domu, z kanceláře…

Do sběru papíru patří: noviny, letáky, sešity, časopisy, katalogy, knihy bez desek (vazeb), smíšený papír,

skartace.

Požadavek společnosti PARTR: 

- Žádáme rodiče, aby sběr nebyl zavázaný, ale volně vysypaný do kontejnéru.

- Žádáme rodiče, aby nenosili do sběru kartony.

Za nasbírané množství papíru získá naše školka finanční prostředky pro děti na výlety a akce MŠ.

Budeme rádi, když se do společné akce sběru papíru v MŠ zapojíte a děkujeme.