"VELIKONOČNÍ TRADICE"

VE ČTVRTEK 21.4. V 8.30h a V 10.15h

  • akce proběhne v MŠ

Sociální družstvo Jiřinka se spolu se Starojickou historickou společností stará o zachování starých lidových tradic a zvyků, seznamování široké veřejnosti s dávno zapomenutými řemesly našich předků, jako je drátkování a výýroba kraslic, výroba zvířátek z korálků.......

(akce je hrazena z příspěvku rodičů na kulturní akce)