Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

 

Srdečně zveme všechny rodiče a přátelé na zahradní slavnost, která se koná ve čtvrtek 21. června 2018 v 15.15 hodin na školní zahradě

 

Program slavnosti:

* hudebně pohybové vystoupení dětí ze všech tříd MŠ (Broučci, Ptáčata, Sluníčka, Včeličky)

 

* vystoupení dětí navštěvující Zdravé cvičení pod vedením p. Augustini

 

* slavnostní rozloučení s budoucími školáky

 

* výstava výtvarných prací všech dětí z MŠ

 

* pohoštění – prosíme rodiče předškolních dětí, aby nám pomohli vytvořit slavnostní atmosféru malým občerstvením

 

Děkujeme a těšíme se na Vás