Záloha stravné

Záloha na stravné od nových dětí v hotovosti se bude vybírat

18.9.2017

v době od 8.00 do 16.00 hod

v kanceláři vedoucí školní jídelny.

- V SUTERÉNU MŠ -

 

Pokud je pro Vás výhodnější zaplatit zálohu na stravné bezhotovostním převodem,

pošlete částku 700 Kč na účet

Mateřské školy č. 86-6356820277/0100

NEZAPOMEŇTE uvést do zprávy pro příjemce jméno dítěte za které zálohu platíte.

 

 

 

Jakékoliv dotazy týkající se stravy, výběru stravného a školného apod.

Vám budou zodpovězeny rovněž

18. 9. 2017 od 8.00 do 16.00 hod v kanceláři školní jídelny.