Zápis do ZŠ

MĚSTO NOVÝ JIČÍN

 

vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Z Á P I S  Ž Á K Ů DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

 

Zápis se bude konat ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Nový Jičín následovně:

_________________________________________________________________________________________

 

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 p. o. a odloučené pracoviště ZŠ Dlouhá 56

ulice Anenská, B. Martinů, Bratří Jaroňků, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána, Císařská, Gregorova, Jičínská, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze, Ke Svinci, Kollárova, Křenová, Lipová, Masarykovo nám., M. Baláše, Mendelova, Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem, Protifaš. bojovníků, R. Melče, Sportovní, Suvorovova, Tolstého, U Grasmanky, U Hráze, U Stadionu, Vančurova, V Kútě, V. Poláka, Wolkerova, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem;

 

 

ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o.

ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Malé náměstí, Masarykovo nám., Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Suvorovova, Štursova, Úprkova, Zborovská, Žilinská; část obce Nový Jičín – Straník, Žilina;

 

 

ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p. o.

ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo nám., Msgr. Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Přemyslovců, Slezská, Suvorovova, Svatopluka Čecha, Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova;

 

 

ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p. o.

ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice, Kojetín.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Děti s odloženou povinnou školní docházkou se opětovně dostaví k zápisu k povinné školní docházce.

Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce).

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou 6 let věku.

O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

PhDr. Jaroslav Dvořák, v. r.

starosta města