Žerotínský zámek

Návštěva Žerotínského zámku s interaktivním programem „Velikonoční příběh“

 

Program:

- velikonoční tradice a zvyky – vynášení Mařeny, přinášení májíčku, svěcení kočiček, šmigrust

- ukázky pletení velikonočních tatarů

- pečení velikonočního beránka

- barvení velikonočních vajíček

- ochutnávka velikonočních dobrot

 

Včeličky a Broučci – středa 21. 3. 2018 v 10.00 – 11.00 hodin (z MŠ vycházíme v 9.20 hodin)

Sluníčka – pátek 23. 3. 2018 v 9.00 – 10.00 hodin (z MŠ vycházíme v 8.20 hodin)

Ptáčata – pátek 23. 3. 2018 v 10.00 - 11.00 hodin (z MŠ vycházíme v 9.20 hodin)

 

Cena programu na každé dítě je 20Kč – hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce

S sebou si má každé dítě vzít dvě vyfouknutá vejce.