Platby v MŠ - ŠKOLNÉ, STRAVNÉ

Zpráva pro rodiče

Platby v MŠ jsou tyto:

1) školné – 590,- Kč měsíčně se vybírá zpětně za uplynulý měsíc za děti, které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi, nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto šk. roce půjde k zápisu do 1. třídy, bez ohledu na to, zda bude či nebude mít odklad školní docházky)

2) stravné – 32,- Kč nebo 34,- Kč (dle věku dítěte) / na den

1. Kategorie = 3 až 6 let

2. Kategorie = děti narozené do 31.8.2012)

Vybírá se zpětně za uplynulý měsíc podle přesného počtu odebraných jídel. 

Obojí je možno platit jedním z těchto způsobů:

a) bezhotovostně – založením souhlasu s inkasem ve prospěch účtu MŠ č. 86-6356820277/0100, inkaso bude prováděno k 5.dni v měsíci (stravné) a k 15. dni v měsíci (školné) – obojí zpětně za předchozí měsíc.

(po založení inkasa nutno nahlásit Vaše číslo účtu do 30.9.2018 vedoucí ŠJ paní Podešvové J.)

b) hotově – ve dnech a vypsaných vždy na nástěnce (15.-20.den v měsíci)

POKLADNA je na MŠ Jiráskova – vstup ze zahrady.

3) jednorázová záloha na stravné - 700,- Kč (za nově přijaté děti) pouze v měsíci září na pokrytí nákladů na potraviny

než bude vybráno skutečné stravné.

Tato záloha zůstává v MŠ po celou dobu docházky dítěte do naší MŠ a bude z ní vyúčtováno stravné za poslední měsíc.

– případný přeplatek bude vrácen-

Jednorázovou zálohu lze zaslat během září bezhotovostně na účet MŠ (viz souhlas s inkasem). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte, za které zálohu platíte!!