Zpráva pro rodiče nových dětí

Zpráva pro rodiče !

 

Platby v MŠ jsou tyto:

 

1) školné – 580,- Kč měsíčně se vybírá zpětně za uplynulý měsíc za děti,

které nejsou této platby zproštěny (přiznáním a pravidelným pobíráním dávky v hmotné nouzi, nebo předškolním věkem dítěte – tzn. dítě, které v tomto šk. roce půjde k zápisu do 1. třídy, bez ohledu na to, zda bude či nebude mít odklad školní docházky) a to dvěma způsoby:

 

a) bezhotovostně – založením povolení k inkasu ve prospěch účtu MŠ

č. 86-6356820277/0100, inkaso je prováděno také k 15. dni v měsíci.

(po založení inkasa nutno nahlásit Vaše číslo účtu do 30.9.2017 vedoucí

ŠJ paní Podešvové J.)

 

b) hotově – ve dnech a vypsaných vždy na nástěnce (15.-20.den v měsíci)

POKLADNA je na MŠ Jiráskova – vstup ze zahrady

 

2) stravné – 32,- Kč nebo 34,- Kč (dle věku dítěte)

1. Kategorie = 3 až 6 let

2. Kategorie = děti narozené do 31.8.2011)

 

na den se vybírá zpětně za uplynulý měsíc podle přesného počtu odebraných jídel

 

a) z účtu u české spořitelny – vždy 5. den v měsíci (nutno založit

povolení k inkasu, číslo sběrného účtu

je 0100397551/0800 a své číslo

účtu nahlásit vedoucí školní jídelny

nejpozději do 30. 9. 2017, kdy bude

zpracována první platba za měsíc září)

 

b) z účtu v jiné bance než ČS – opět vždy 5. den v měsíci (nutno

založit povolení k inkasu

ve prospěch účtu 86-6356820277/0100

a opět nahlásit nejpozději do 30.9.2017

vedoucí ŠJ číslo svého účtu, aby mohla být

zpracována první platba)

 

c) hotově – s platbou školného v kanceláři ŠJ JIRÁSKOVA – vchod ze zahrady

 

 

 

3) jednorázová záloha na stravné - 700,- Kč (za nově přijaté děti)

pouze v měsíci září na pokrytí nákladů na potraviny

než bude vybráno skutečné stravné.

Tato záloha zůstává v MŠ po celou dobu docházky dítěte do naší MŠ

a bude z ní vyúčtováno stravné za poslední měsíc.

– případný přeplatek bude vrácen-