1. třída Broučci

učitelka Bc. Vlaďka Ondruchová

učitelka Jana Vaclová