Program dne

6.00 - 8.00 hod. :  Ranní scházení, volná práce dětí.
 
6.00 – 9.30 hod.:  Individuální práce s praktickými činnostmi všedního dne 
                              a Montessori materiálem.
                              Svačina :  možnost průběžné individuální dopolední svačiny
                              Koncentrace, uklidnění: chůze po elipse, přivítání na 
                              elipse, hlavní činnost – práce na projektech, společná 
                              činnost, práce ve skupinkách, v případě příznivého počasí 
                              přenesení činností ven.
 
9.30 -11.30 hod.:  Příprava na pobyt venku, oblékání. Pobyt na zahradě MŠ
                              nebo cílená vycházka do okolí. Program – rekreační
                              činnosti, pozorování života a změn v přírodě, sběr
                              přírodnin, pohybové hry.
 
11.30-12.15 hod.:  Hygiena, oběd, příprava ke spánku.
 
12.15-14.00hod:    Odpočinek na lehátku, pohádky před spaním.
 
14.15-14.45hod.:  Odpolední svačina
 
14.45-16.00hod.:     Volná práce dětí, činnosti podle výchovně vzdělávacích 
                                  plánů na třídách. Dokončení započatých prací.