Program dne

 
6.00 - 8.00 hod.: Ranní scházení.
 
6.00 – 9.30 hod.:  Individuální práce s praktickými činnostmi všedního dne a Montessori materiálem ve všech oblastech (jazyková, smyslová, matematická, svět kolem nás), volná práce dětí, námětové hry, konstruktivní, pracovní a výtvarné činnosti, experimentování. Pohybové aktivity, hudebně - pohybové hry.                              
Svačina: možnost průběžné individuální dopolední svačiny                              
Koncentrace, uklidnění (relaxační hudba): chůze po elipse, přivítání na elipse, hlavní činnost : práce na projektech,  společná činnost dle tématických bloků, práce ve skupinkách, v případě příznivého počasí přenesení činností ven.
 
9.30 -11.30 hod.: Příprava na pobyt venku, oblékání. Pobyt na zahradě MŠ nebo cílená vycházka do okolí. Program rekreační činnosti, pozorování života a změn v přírodě, činnosti lidí, poznáváme naše město a okolí, sběr přirodnin, pohybové a hudebně pohybové činnosti.   
            
11.30-12.15 hod.: Hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí.
 
12.15-14.00hod: Odpočinek na lehátku, relaxace a pohádky před spaním.
 
14.15-14.45hod.: pPřevlékání, hygiena a odpolední svačina.
 
14.45-16.00hod.: Volná práce dětí, činnosti podle výchovně vzdělávacích plánů na třídách. Dokončení započatých prací.