Program dne

6.00 - 8.00 hod.: Ranní scházení.


6.00 – 9.30 hod.:  Individuální práce s praktickými činnostmi všedního dne a Montessori materiálem ve všech oblastech (jazyková, smyslová, matematická, svět kolem nás), volná práce dětí, námětové hry, konstruktivní, pracovní a výtvarné činnosti, experimentování.

                               

Svačina: Možnost průběžné individuální dopolední svačiny.

                              

Elipsa: Koncentrace, uklidnění (relaxační hudba), chůze po elipse, přivítání na elipse, společná činnost: práce na projektech dle tématických bloků, práce ve skupinkách, pohybové aktivity, hudebně pohybové hry, v případě příznivého počasí přenesení činností ven.


9.30 -11.30 hod.: Příprava na pobyt venku, oblékání. Pobyt na zahradě MŠ nebo cílená vycházka do okolí. Program: rekreační a sezonní činnosti, pozorování života a změn v přírodě, činnosti lidí, poznáváme naše město a okolí, sběr přirodnin, pohybové a hudebně pohybové činnosti.

               

11.30 - 12.15 hod.: Hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí.


12.15 - 14.00hod: Odpočinek na lehátku, relaxace a pohádky před spaním.


14.15 - 14.45hod.: Převlékání, hygiena a odpolední svačina.14.45 - 16.00hod.: Volná hra a práce dětí, činnosti podle výchovně vzdělávacích plánů na třídách. Dokončení započatých prací.