Jak pokračuje projekt

          TAKOVOU ZAHRADU JSME MĚLI                        TAKOVOU ZAHRADU MÁME DNES

Jak probíhaly práce na zahradě můžete shlédnout zde: https://skolkazahrada.rajce.idnes.cz/

Červen 2012                                                       

26. června v 15.00 hodin se konala závěrečná konference a otevření zahrady dětem MŠ. Pan Simon z POE EDUCO seznámil přítomné s průběhem projektu. Pozvaní hosté : p.starosta PhDr J.Dvořák, ved.odb.školství ing. O.Navrátilová a ing.arch. O.Kubálková promluvili k přítomným a popřáli dětem mnoho radosti ze zahrady. Děti svým vystoupením poděkovaly firmám za krásnou zahradu.

A JIŽ SI DĚTI POJĎME HRÁT!!! 

 

 

Květen 2012

Počasí nám stále přeje!!!

Pomalu  zahrada ukazuje svou novou tvář. Upravuje se terén, buduje se přechodový chodníček - kuláče, kameny, tráva, kačírek, štěpka atd., osazují se odpadkové koše a lavičky. Dokončují se mlatové chodníčky, terénní schodiště se obkládá pískovcem, překládá se venkovní osvětlení.

15. května zahradníci jako mravenečci pilně pracují na terénních a sadových úpravách, sadí stromy, keře a spoustu okrasných rostlin.

16. května dochází k navážce materiálu a budování hlavní příjezdové cesty a připravuje se plocha pro vodní prvek.

17. května znovu proběhla statická zkouška nosnosti.

21. května je namontován vodní prvek, houpadlo "vrány" a hlavní plocha získává svou pravou tvář. Sadové úpravy pokračují pod odborným dohledem pí.arch. O.Kubálkové.

22. května máme novou branku přímo do přírody ve směru Skalek. Rodiče to jistě ocení.

30. května vzniká nová asfaltová příjezdová plocha.

31. května dílo je předáno. Již brzy se zahrada otevře našim dětem.

 

Duben 2012

Na staveništi je živo. Neustále auta odvážejí nevhodnou zeminu, provádí se odkop dopadových ploch herních prvků. Bagr připravuje terén pro dopadové plochy hracích prvků. Stroje navážejí podkladové vrstvy na chodníčky, hutní je, aby je nám později voda nesplavila. Za provozu MŠ firma odkopala vrstvy starých komunikací a provádí se zkouška únosnosti pláně.

17.dubna máme sociálky pro veřejnost hotovy.

Již se pracuje na dlažbě - z pískovcových odseků vzniká mozajka před MŠ a také okapové chodníky. Pracuje se také na terénním schodišti, které se obkládá pískovcem.

20.dubna konečně vidíme jak vypadají herní prvkyve skutečnosti. Dochází k montáží - divokých kořenů, labutě, kačeny, lanové průlezky, totem sova, altán, mučírna, lavičky a infotabule. Každým dnem přibývají další prvky. Neustále se pracuje na chodníčcích.

28.dubna dochází k úpravě dopadových ploch návozem kačírku a mulčovací kůry. Namontovali nám dlouhou skluzavku!

Zahradníci zasadili u školky vrbové stavby. Jak budou asi vypadat až obrostou?

 

Březen 2012

Začalo se budovat bezbarierové WC určené pro veřejnost, která bude navštěvovat zahradu v odpoledních hodinách. V souvislosti s budováním tohoto WC dojde k přemístěním WC kuchařek a úklidové komory.

V druhé polovině měsíce již započaly práce na venkovním schodišti (bourání, vytyčení, bednění, betonování) a začaly přípravné práce na chodníčcích a dopadových plochách hracích prvků.

Na konci měsíce už jsme nenašli "domek" na popelnice - je zbouraný, na jeho místě bude stát nový zajímavý prvek.

 

Prosinec 2011

A už se na zahradě začalo pracovat.

Započaly práce s průklestem a kácením určených dřevin. Tyto práce budou pokračovat do konce února.

 

Listopad 2011

V průběhu měsíce listopadu byla podepsána smlouva s vítěznou firmou Zemastav, s.r.o, která bude naši zahradu revitalizovat.

30. listopadu byla staveniště (zahrada) předáno za účasti stavebního dozoru ing. L. Zahradníčka prováděcí firmě Zemastav.

 

8.11.2011

Dnes jsme obdrželi zprávu, že výběrové řízení na zhotovitele proběhlo bez závad a můžeme s vítěznou firmou uzavřít smlouvu.

 

 

3.11.2011

Co nového? Stále čekáme na vyjádření z ROP, zda výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací proběhlo bez závad.

 

25.10. 2011

Všechny podrobnosti o tom jak bude vypadat "Lesní království - po chodníčcích poznání" jsme se mohli dozvědět na úvodní konferenci projektu, kde jsme se mohli na vše zeptat ing. Jiřího Čmuchy - administrátora projektu, ing. Olgy Kubálkové - architektky a paní  Marie Rotkové z projektové kanceláře "Architráv".